image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

a.      chế giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Khi tranh chấp phát sinh giữa thành viên người mua và người bán, Ban biên tập website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp cho thành viên người mua thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ thành viên người mua.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn Ban biên tập sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

b.      Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán trực tiếp qua email/thông tin cung cấp của người bán hoặc qua địa chỉ email của Ban biên tập qltm.sctvl@gmail.com.

Bước 2: Ban biên tập của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn thì Ban biên tập sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

c.      Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn sẽ hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán.

Mọi hành động lừa đảo trên Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho người mua. Đồng thời Website TMĐT trade.vinhlong.gov.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán và người mua trong quá trình điều tra.