image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Mời tham gia “Lễ hội trái cây năm 2022” tại Thành phố Hà Nội

Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của các vùng miền tới các doanh nghiệp và người dân Thủ đô, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản vùng miền đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sở Công Thương Hà Nội tổ chức “Lễ hội trái cây năm 2022” từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 10/10/2022 tại Khuôn viên Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Quy mô: gồm 60 gian hàng tiêu chuẩn và khu vực không gian mở được chia thành các khu vực chính:

+ Khu vực không gian quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây đặc trưng của 6 vùng miền trên cả nước gồm khu vực trung du và miền núi phía Bắc, khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên, khu vực Đồng bằng duyên hải Miền Trung, khu vực Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

+ Khu vực hàng trưng bày và bán các sản phẩm trái cây, nông sản của Hà Nội và các tỉnh, thành phố: khu vực gian hàng trưng bày được phân chia và gắn với khu vực không gian quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của 6 vùng miền trên cả nước; Các đơn vị đăng ký có thể trưng bày sản phẩm, hình ảnh, tài liệu để quảng bá, giới thiệu tại Lễ hội.

Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm trái cây, nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kinh phí: được miễn phí 50% kinh phí 02 gian hàng tiêu chuẩn đầu tiên.

Sở Công Thương Vĩnh Long thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Lễ Hội, thông tin về Sở Công Thương Hà Nội (địa chỉ: 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) trước ngày 20/9/2022.

Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Thu Trang – CV phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0978.693.668; email: phongqltm@gmail.com