image
wowy 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sản phẩm bánh Chưng Bà Ba Hội mong muốn kết nối tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm bánh Chưng Bà Ba Hội đạt Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2020 

banhchung1

banhchungw

 

Sản phẩm OCOP 4 Sao của tỉnh Quảng Nam

ocop banhchung
 

Mong muốn kết nối tiêu thụ sản phẩm đến với các vùng miền

Liên hệ:

Điện thoại: 0905222698 (Thu Thủy)