Chương trình “ĐIỆN MÁY XANH – GIẢM GIÁ – TẶNG QUÀ 6 – THÁNG 8”

Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động triển khai Chương trình “ĐIỆN MÁY XANH – GIẢM GIÁ – TẶNG QUÀ 6 – THÁNG 8”

Chương trình “ĐIỆN MÁY XANH – GIẢM GIÁ – TẶNG QUÀ 6 – THÁNG 8”

Địa bàn khuyến mại: Vĩnh Long. Hình thức khuyến mại: Giảm giá, tặng quà. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: các sản phẩm có bán tại Điện Máy Xanh.