Chương trình khuyến mại: Chính sách đặc biệt dành cho sản phẩm AgFan 15SC

Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam (VFC) thông báo chương trình khuyến mại: Chính sách đặc biệt dành cho sản phẩm AgFan 15SC.

Chương trình khuyến mại: Chính sách đặc biệt dành cho sản phẩm AgFan 15SC

Hình thức khuyến mại: chiết khấu thương mại. Thời gian khuyến mại từ ngày 15/8/2017 đến ngày 30/9/2017. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: thuốc bảo vệ thực vật Agfan 15SC. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Quý khách hàng cấp 2 thuộc địa bàn Vĩnh Long.