Chương trình Khuyến mại của Công ty CP Thế giới di động tại Vĩnh Lonhg

Chương trình Khuyến mại tháng 9/2017

Chương trình Khuyến mại của Công ty CP Thế giới di động tại Vĩnh Lonhg

1. Tên chương trình khuyến mại: Mua điện thoại Vivo – Trúng xe Mercedes

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Quay vòng quay điện tử

4. Thời gian khuyến mại: ngày 01/9/ đến 30/9/2017

1. Tên chương trình khuyến mại: Viễn thông di động – Tháng 9 – Tặng quà – Giảm giá

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà, giảm giá

4. Thời gian khuyến mại: ngày 01/9 đến 30/9/2017

1. Tên chương trình khuyến mại: Mua SONY – Trúng Tivi PREMIUM TV OLED 65

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Quay vòng quay điện tử

4. Thời gian khuyến mại: ngày 01/9 đến 30/9/2017