Chương trình khuyến mại “Khuyến mãi hàng ngày” của Công ty TNHH MIWON VIỆT NAM

Chương trình diễn ra từ 05/8/2017 đến 31/8/2017

Chương trình khuyến mại “Khuyến mãi hàng ngày” của Công ty TNHH MIWON VIỆT NAM

Hình thức khuyến mại: Giảm giá và khuyến mại bằng hàng. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: các sản phẩm do Miwon Việt Nam sản xuất và kinh doanh. Đối tượng được hưởng khuyến mại: Đại lý, nhà phân phối, người bán buôn, người bán lẻ. Địa bàn khuyến mại: tỉnh Vĩnh Long