Chương trình khuyến mại: “SCB cùng bạn xuống phố” năm 2017

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long thông báo chương trình khuyến mại: “SCB cùng bạn xuống phố” năm 2017.

Chương trình khuyến mại: “SCB cùng bạn xuống phố” năm 2017

Hình thức khuyến mại: tặng quà. Thời gian khuyến mại từ ngày 11/9/2017 đến ngày 31/10/2017 hoặc đến khi hết quà (tùy điều kiện nào đến trước). Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: tiền gửi. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Dù, Mũ bảo hiểm. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Khách hàng Cá nhân tham gia sản phẩm tiền gửi tại SCB thỏa điều kiện của chương trình.