Chương trình khuyến mại: “Ưu đãi thanh toán học phí qua thẻ SCB”.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Vĩnh Long thông báo chương trình khuyến mại: “Ưu đãi thanh toán học phí qua thẻ SCB”.

Chương trình khuyến mại: “Ưu đãi thanh toán học phí qua thẻ SCB”.

Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa. Thời gian khuyến mại từ ngày 21/8/2017 đến hết ngày 21/9/2017. Khi khách hàng thanh toán tiền học phí qua thẻ Quốc tế SCB trong thời gian triển khai chương trình được tặng tiền bằng 5% giá trị thanh toán học phí. Địa bàn khuyến mại: tỉnh Vĩnh Long