Chương trình Panalgan tháng 08-10 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Hình thức khuyến mại: Mua hàng tặng hàng, Mua hàng tặng quà. Thời gian khuyến mại từ ngày 10/8/2017 đến ngày 30/10/2017.

Chương trình Panalgan tháng 08-10 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: các mặt hàng thuốc tân dược do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất. Địa bàn khuyến mại: tỉnh Vĩnh Long. Khách hàng của chương trình khuyến mại: khách hàng hệ OTC (Doanh nghiệp thuốc, Công ty thuốc, Nhà thuốc, Đại lý thuốc).