Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
 
Trong đó đã công bố 11 thủ tục hành chính:
 1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
 2. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 4. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
 5. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
 6. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
 7. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 8. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
 9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệ n
 10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiệ n
 11. Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương