DNTN Trung Hưng triển khai thực hiện chương trình khuyến mại

“Chương trình khuyến mại đặc biệt sản phẩm chăn nuôi tháng 8/2017”

DNTN Trung Hưng triển khai thực hiện chương trình khuyến mại

1. Tên chương trình khuyến mại: “Chương trình khuyến mại đặc biệt sản phẩm chăn nuôi tháng 8/2017”

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa cho khách hàng kèm theo việc mua bán hàng hóa

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/8/2017 đến ngày 09/10/2017