Doanh nghiệp Ấn Độ có nhu cầu mở rộng việc bán sản phẩm máy móc thiết bị chế biến rau quả thực phẩm vào thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ có nhu cầu mở rộng việc bán sản phẩm máy móc thiết bị chế biến rau quả thực phẩm vào thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp quan tâm, liên hệ:

Tên công ty: SSP PVT LIMITED

Địa chỉ: 13 Milestone, Mathura Road, Paridabad – 121003 Haryana (India)

Email: sujoy@ssp.co.in

Website: www.sspindia.com 

Người liên hệ: Sujoy Nandi – Giám đốc quan hệ khách hàng

Điện thoại: 91 9350049767

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất các máy móc thiết bị chế biến rau quả thực phẩm.

Mong muốn hợp tác: Tìm khách mua hàng, đại lý bán hàng, đại diện thương mại để mở rộng việc bán sản phẩm máy móc thiết bị chế biến rau quả thực phẩm vào thị trường Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Nguồn: xttm.vinhlong.gov.vn