SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

CƠ SỞ SẢN XUẤT BA KHÁNH

Số 24D, Tân Quới Tây, Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: CƠ SỞ SẢN XUẤT BA KHÁNH
Tên người đại diện: CƠ SỞ SẢN XUẤT BA KHÁNH
Địa chỉ: Số 24D, Tân Quới Tây, Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703815066
Email: bakhanh.bunphovietnam@gmail.com
Website: http://bakhanh.vn/