SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Chi nhánh công ty TNHH Sơn Hải - Vĩnh Long

220 ấp Phú Hòa Yên, Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Chi nhánh công ty TNHH Sơn Hải - Vĩnh Long
Tên người đại diện: Lê Trúc My
Địa chỉ: 220 ấp Phú Hòa Yên, Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long
Điện thoại: 02703724448
Email: sonhaivinhlong@gmail.com
Website: http://keodauphongsonhai.com