SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Hộ kinh doanh cà phê Trung Hải

200/15, Phước Bình, Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Hộ kinh doanh cà phê Trung Hải
Tên người đại diện: Nguyễn Thị Huyền Linh
Địa chỉ: 200/15, Phước Bình, Lộc Hòa, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0918387817
Email: caphetrunghai@gmail.com
Website: