SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Cơ sở sản xuất hủ tiếu Nghĩa

130A Tân Vĩnh, Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Cơ sở sản xuất hủ tiếu Nghĩa
Tên người đại diện: Lê Đắc Nghĩa
Địa chỉ: 130A Tân Vĩnh, Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 01687.506.75
Email: qltm.sctvl@gmail.com
Website:

SẢN PHẨM