SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV

179 Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÀNH IV
Tên người đại diện:
Địa chỉ: 179 Ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703957879
Email: phuocthanhiv@gmail.com
Website: http://phuocthanhiv.com.vn/