SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH NGHIỆP

79, Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH NGHIỆP
Tên người đại diện: Trương Hữu Nghi
Địa chỉ: 79, Trần Phú, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Điện thoại: 02703822181
Email: vinhnghiephcm@yahoo.com.vn
Website: