SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Hộ kinh doanh cơ sở Tàu hủ ky Thành Đạt

159 ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Hộ kinh doanh cơ sở Tàu hủ ky Thành Đạt
Tên người đại diện: Nguyễn Tấn Thậm
Địa chỉ: 159 ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh
Điện thoại: 02703 891 49
Email: qltm.sctvl@gmail.com
Website:

SẢN PHẨM