Khuyến mại: Công ty TNHH Thực phẩm ORION Vina

Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp, hàng tặng hàng

Khuyến mại: Công ty TNHH Thực phẩm ORION Vina

1. Tên chương trình khuyến mại: Khuyến mại cho khách hàng

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá trực tiếp, hàng tặng hàng

4. Thời gian khuyến mại: từ ngày 10/8/2017 đến ngày 17/9/2017