Khuyến mại: Công ty TNHH Tiếp Thị Tiêu Điểm

Hoạt náo đổi quà cho sản phẩm nước xả vải Comfort và nước giặt Omo Matic

Khuyến mại: Công ty TNHH Tiếp Thị Tiêu Điểm

1. Tên chương trình khuyến mại: Hoạt náo đổi quà cho sản phẩm nước xả vải Comfort và nước giặt Omo Matic

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tại các chợ thuộc tỉnh Vĩnh Long

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm nước xả vải Comfort hoặc nước giặt Omo Matic của Công ty Quốc tế Unilever Việt Nam

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 30/9/2017