SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Công ty Cổ phần thực phẩm & NGK Dona Newtower thông báo khuyến mãi

Công ty Cổ phần thực phẩm & NGK Dona Newtower thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/11 - 22/01/2020

Xem thêm
/files/files/oppo.png

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật & Khoa học Vĩnh Khang thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH MTV kỹ thuật & Khoa học Vĩnh Khang thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 20/10 - 25/10/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 16/10/2019

Xem thêm
/files/files/new%20hop.png

CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH NEW HOPE VĨNH LONG thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 21/10 - 31/12/2019

Xem thêm
/files/files/Revive%20chanh%20mu%E1%BB%91i.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam khuyến mãi giảm giá

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 19/10 - 13/11/2019

Xem thêm
/files/files/GPHARM.png

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM thực hiện chương trình khuyến mãi

Xem thêm
/files/files/vo%20ruot%20xe.png

Công ty CP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh thông báo khuyến mãi

Công ty CP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 18/10 - 18/01/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương xác nhận ngày 15/10/2019

Xem thêm
/files/files/pnj(1).png

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi nhánh PNJ Vĩnh Long thông báo khuyến mãi

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi nhánh PNJ Vĩnh Long  thực hiện chương trình khuyến mãi từ ...

Xem thêm
/files/files/logo%20tan%20thanh.png

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Thành tặng quà khi mua xe

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Thành thực hiện chương trình khuyến mãi tại các cửa hàng trực thuộc trên ...

Xem thêm
/files/files/good%20mood(1).png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam khuyến mãi sản phẩm Good Mood và Sting

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 14/10/2019

Xem thêm
/files/files/GPHARM.png

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPHARM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 20/10 - 30/11/2019

Xem thêm
/files/files/boss%20cafe.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam tặng bình nước Boss Cà phê

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 18/10 - 31/10/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 11/10/2019

Xem thêm
/files/files/bia.png

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài gòn Sông Tiền tặng bia

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài gòn Sông Tiền thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 13/10 - 15/12/2019

Xem thêm
/files/files/mitoyo.png

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại Vĩnh Long tặng thuốc cho nhà thuốc

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Hậu Giang tại Vĩnh Long thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 13/10 - 31/12/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long xác  nhận ngày 10/10/2019

Xem thêm
/files/files/xe%20may.png

Công ty TNHH MTV An An Bách Việt Nam thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH MTV An An Bách Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 13-14/11 và 16-17/11/2019

Xem thêm
/files/files/ximang%20insee.png

Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 14/10 - 31/10/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 09/10/2019

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Thành tặng quà khi mua xe

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Thành thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 16/10 - 30/11/2019

Xem thêm
/files/files/%C4%91%E1%BB%93ng%20h%E1%BB%93.png

Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn khuyến mãi đồng hồ

Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 19/10- 26/10/2019

Xem thêm
/files/files/ranee%20kids.png

Công Ty Cổ Phần dầu Cá Châu Á giảm giá

Công Ty Cổ Phần dầu Cá Châu Á thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 16/10 - 31/10/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 08/10/2019

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần tại Vĩnh Long giảm giá sản phẩm

Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần tại Vĩnh Long thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 10/10 - 20/10/2019

Xem thêm
/files/files/logo_ajinomoto.png

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM tặng kèm sản phẩm

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 14/10 - 23/01/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 07/10/2019

Xem thêm
/files/files/johnson.png

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Dương Anh thông báo thực hiện khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Dương Anh thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 10/10 - ...

Xem thêm
/files/files/ninomaxx.png

Chi nhánh công ty Cổ phần TMDV TVTK Thời trang Việt thông báo khuyến mãi

Chi nhánh công ty Cổ phần TMDV TVTK Thời trang Việt thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 11/10 - 06/11/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 04/10/2019

Xem thêm
/files/files/vo%20xe.png

CÔNG TY TNHH MTV YSL thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH MTV YSL thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 07/10 - 31/12/2019

Xem thêm
/files/files/eurowindow.png

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW thông báo khuyến mãi

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ngày 25/10 - ...

Xem thêm
/files/files/logo_suntory%20pepsico.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo thực hiện khuyến mãi

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long tặng quà cho khách hàng nữ

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 14 - ...

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 03/10/2019

Xem thêm
/files/files/v%C3%A0ng.png

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Vĩnh Long thông báo khuyến mãi

Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Vĩnh Long thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 11/10 - ...

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn tặng voucher 500.000đồng

Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 05/10 - 31/10/2019

Xem thêm
/files/files/KM.png

Thông báo thực hiện khuyến mãi

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 02/10/2019

Xem thêm
/files/files/ximang%20insee.png

Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 04/10 - 31/10/2019

Xem thêm