SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG
/files/files/Honda%20Blade%20110cc.png

Công ty TNHH MTV An An Bách Việt Nam thực hiện chương trình rút thăm trúng thưởng “Honda –Luôn Vì Bạn”

Chương trình được tổ chức vào ngày 11/7/2020 tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 17/6 - 22/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 17/6 - 22/6/2020

Xem thêm
/files/files/xe%20may.png

Công ty TNHH Thương mại- Xây dựng Tân Thành tặng nhớt miễn phí

Công ty TNHH Thương mại- Xây dựng Tân Thành thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 23/6 - 23/9/2020

Xem thêm
/files/files/m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%20casio.png

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây thông báo khuyến mãi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/logo_%20greenfeed.png

Công ty CP GreenFeed Việt Nam - CN Vĩnh Long thông báo khuyến mãi

Công ty CP GreenFeed Việt Nam - CN Vĩnh Long thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 31/12/2020

Xem thêm
/files/files/Fanta%20Green%20Cream%201_5L.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thực hiện chương tình khuyến mãi từ ngày 27/6 - 03/7/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 12 - 16/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 12 - 16/6/2020

Xem thêm
/files/files/Lotte%20Xylitol.png

Công ty TNHH Lotte Việt Nam thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 31/7/2020

Xem thêm
/files/files/x%C3%BAc%20x%C3%ADch.png

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản thông báo khuyến mãi

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 15/7/2020

Xem thêm
/files/files/Mirinda%20Soda.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo thực hiện khuyến mãi

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 20/6 - 08/7/2020

Xem thêm
/files/files/VNPT.png

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 30/9/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 09/6 - 11/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 09/6 - 11/6/2020

Xem thêm
/files/files/fpt.png

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT tặng phiếu mua hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 25/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/Danasi%201_5L.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/concungg.png

Công ty Cổ phần Con Cưng thông báo khuyến mãi

CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo chương trình khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 05 - 08/6/2020

Chương trình thông báo chương trình khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận từ ngày 05 - 08/6/2020

Xem thêm
/files/files/B%C3%A1nh%20b%C3%B4ng%20lan%20cu%E1%BB%99n%20kem%20v%E1%BB%8B%20l%C3%A1%20d%E1%BB%A9a%20360g.png

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM thông báo khuyến mãi

CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 10/7 - 10/9/2020

Xem thêm
/files/files/d%E1%BA%A7u%20d%E1%BA%A5m%20tr%E1%BB%99n%20Salad%20250g.png

Công ty TNHH thực phẩm quốc tế Nam Dương tặng quà

Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 31/7/2020

Xem thêm
/files/files/cocacola.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thực hiện hương trình khuyến mãi từ ngày 01/7 - 25/7/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 04/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 04/6/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 03/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 03/6/2020

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG thông báo khuyến mãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI SỐ 1 HẢI DƯƠNG thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 15/6 - 10/10/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 02/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 02/6/2020

Xem thêm
/files/files/cocacola.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thông báo khuyến mãi

Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 11/6 - 27/6/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 01/6/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 01/6/2020

Xem thêm
/files/files/m%C3%A1y%20t%C3%ADnh%20casio.png

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây thông báo khuyến mãi

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bình Tây thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 09/6 - 23/7/2020

Xem thêm
/files/files/heo%20h%E1%BA%A7m%20150g.png

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản thông báo khuyến mãi mua 10 tặng 1

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 08/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/Ph%E1%BB%9F%20b%C3%B2%20Chin%20%E2%80%93%20su.png

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN thông báo khuyến mãi

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 08/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/Y%E1%BA%BFn%20s%C3%A0o%20Sanvinest.png

Công Ty Cổ Phần NGK sanest Khánh Hòa tặng yến

Công Ty Cổ Phần NGK sanest Khánh Hòa thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 05/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/b%E1%BB%99t%20cam%20tang%20375g.png

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN giảm giá

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 06/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/lipton.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo thực hiện khuyến mãi

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 04/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/WANT%20WANT%20Frozen%2078ml.png

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 04/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 29/5/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 29/5/2020

Xem thêm
/files/files/good%20mood.png

Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam thông báo khuyến mãi

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ ...

Xem thêm
/files/files/H%E1%BA%A3o%20h%E1%BA%A3o.png

Chi nhánh Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tại Vĩnh Long tặng mì hảo Hảo Tôm Chua cay

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM TẠI VĨNH LONG thực hiện chương trình khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem thêm
/files/files/Kem%20%C4%91%C3%A1nh%20r%C4%83ng%20Ychie.png

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỂM VÀNG thông báo khuyến mãi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỂM VÀNG thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 03/6 - 10/6/2020 

Xem thêm
/files/files/WANT%20WANT%20%C4%82n%20Nh%C6%B0%20Kem%2085ml.png

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM tặng WANT WANT ăn như kem

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI WANT WANT VIỆT NAM thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 04/6 - 30/6/2020

Xem thêm
/files/files/KM.png

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 28/5/2020

Chương trình thông báo khuyến mãi được Sở Công Thương Vĩnh Long xác nhận ngày 28/5/2020

Xem thêm
/files/files/VNPT.png

BAN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG thông báo khuyến mãi

BAN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - DOANH NGHIỆP - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG thực hiện chương trình khuyến mãi từ ...

Xem thêm
Chọn file hình ảnh cần upload ...

CÔNG TY TNHH PALDO VINA đưa hàng mẫu dùng thử không trả tiền

CÔNG TY TNHH PALDO VINA thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 02/6 - 30/6/2020

Xem thêm