Lĩnh vực Năng lượng

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Năng lượng

Lĩnh vực Năng lượng

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Năng lượng

 

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long