Lĩnh vực xuất nhập khẩu

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long