Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

 

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

I

Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

 

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018

3

Thông báo hoạt động khuyến mại

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018

5

Đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 01/8 / 2018