Mời họp chuẩn bị tham gia Hội nghị kết nối cung cầu với thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Chương trình Hợp tác thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020, Công văn số 1953/SCT-QLTM ngày 02/4/2019 và Công văn số 3636/SCT-QLTM ngày 13/6/2019 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2019, Hội nghị được tổ chức từ ngày 26 - 29/9/2019 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Để chuẩn bị cho tham gia Hội nghị, Sở Công Thương kính mời Lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký tham gia Hội nghị kết nối cung cầu với Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 đến tham dự cuộc họp.
 
- Thời gian:  08 giờ ngày 10/9/2019 (thứ 3)
 
- Địa điểm: tại Sở Công Thương Vĩnh Long, số 2A Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Vĩnh Long
Địa chỉ: số 2A, Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703 823 207