MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN, TỈNH KON TUM 2017

Hội chợ Công Thương khu vực Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum 2017 là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung giới thiệu tiềm nằng, thế mạnh, thành tựu kinh tế, van hóa, xã hội.

Đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của mình đến người tiêu dùng trong, ngoài nước; tìm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ.

 - Thời gian tổ chức: từ ngày 16/10/2017 đến ngày 12/10/2017

- Địa điểm: Tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Sản phẩm tham gia Hội chợ: sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng của các tỉnh, thành phố.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: số 494, Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Số điện thoại: 02603 911 024, di động: 0915 687 552 (gặp đ/c Võ Thị Như Mơ)

- Fax: 02603 862 508

- Email: khuyencongkontum@gmail.com

Quốc Ái