Mời tham dự Hội nghị về hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Kế hoạch số 1573/KH-SCT ngày 15/11/2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức Hội nhập quốc tế về kinh tế, Sở Công Thương có tổ chức Hội nghị về hội nhập kinh tế quốc tế.

Mời tham dự Hội nghị về hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nghị có những nội dung chính như:

+Phổ biến các hiệp định thương mại tự do (CPTPP, EVFTA): Cơ hội và thách thức;

+Chiến tranh thương mại Hoa kỳ - Trung Quốc: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam;

+ Hợp tác thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc: Những vấn đề địa phương và doanh nghiệp cần lưu ý;

+ Hàng rào kỹ thuật (SPS và TBT) nhìn từ góc độ Hiệp định CPTPP, EVFTA: Cơ hội và thách thức với nông sản – Những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý;

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương – Số 2A Hùng Vương, Phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long