Mời tham dự lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-SCT ngày 19/3/2018 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, về thực hiện phát triển thương mại điện tử năm 2018, Sở Công Thương tổ chức lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử.

Mời tham dự lớp tập huấn kiến thức về thương mại điện tử

Nội dung của lớp tập huấn là tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử và đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử, nhằm giúp cán bộ quản lý nhà nước nâng cao nhận thức, hiểu và nắm rõ kiến thức pháp luật về thương mại điện tử, cập nhật tình hình phát triển thương mại điện tử trong nước và thế giới; nắm các kỹ năng khai thác thông tin trực tuyến, nghiên cứu thị trường, xây dựng và quản trị website thương mại điện tử.

Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 13/11/2018

Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương – Số 2A Hùng Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long