Mời tham gia dự Đoàn công tác đi học tập và khảo sát thị trường châu Âu

Đoàn công tác đi học tập và khảo sát thị trường châu Âu từ ngày 10/10 – 19/10/2019 tại thị trường châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan)
 
Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, cắt giảm chi phí kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại thị trường châu Âu, trong khuôn khổ triển khai Đề án “Nghiên cứu chi phí kinh doanh đối với doanh nghiệp Việt Nam, so sánh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới” theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Đoàn công tác đi học tập và khảo sát thị trường châu Âu về kinh nghiệm, biện pháp cắt giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững doanh nghiệp ở các thịt trường này, từ đó lựa chọn và vận dụng thực hiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Nguyễn Cảnh Hiếu – Viện Phát triển doanh nghiệp – VCCI
Điện thoại: 0243 5771076, di động: 0944 813 084
Facebook: https://www.facebook.com/Viện-Phát-triển-doanh-nghiệp-VCCI