Mời tham gia Hội chợ Công Thương Bình Định 2019

Hội chợ Công Thương Bình Định 2019 được tổ chức từ ngày 06/8/2019 đến ngày 11/8/2019 tại đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở làng nghề gặp gỡ giao lưu, học tập trau đổi kinh nghệm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và phát triển hợp tác đầu tư, kinh doanh.
 
Thời gian đăng ký trước ngày 30/7/2019
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Định
Địa chỉ: số 9, Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 02563 523 602
Liên hệ trực tiếp: a Thìn – Phó phòng Nghiệp vụ 0913 409 905