MỜI THAM GIA HỘI CHỢ KẾT NỐI CUNG CẦU TẠI TP HCM

Hội chợ Kết nối cung - cầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2017 được tổ chức từ ngày 08/12/2017 đến ngày 10/12/2017 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

MỜI THAM GIA HỘI CHỢ KẾT NỐI CUNG CẦU TẠI TP HCM

Hội chợ được thực hiện với mục đích hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị; xúc tiến mở rộng thị trường cho hàng sản xuất trong nước có chất lượng cao, giá ccar hợp lý, có tiềm năng xuất khẩu. Thực hiện kết nôi hai chiều, góp phần hinhd thành chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, hàng nông sản, thực phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc và sản phẩm có tiểm năng.

MỌI THÔNG TIN CHI TẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương Vĩnh Long

Địa chỉ: số 2A, Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 823 207

Email: phongqltm2011@gmail.com

Quốc Ái