Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn) năm 2017

Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung (Lạng Sơn) năm 2017 được tổ chức từ ngày 02/11/2017 đến ngày 08/11/2017 tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn, số 2A, đường Tam thanh, phường Tam thanh, thành phố Lạng Sơn

Mời tham gia Hội chợ thương mại quốc tế  Việt – Trung (Lạng Sơn) năm 2017

Hội chợ thương mại quốc tế  Việt – Trung (Lạng Sơn) năm 2017 là hoạt động xúc tiến thương mại thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017, có quy mô trên 300 gian hàng tiêu chuẩn, cùng sự tham gia của hơn 200 doanh nghiêp, tổ chức kinh té trong nước và nước bạn Trung Quốc, với nhiều ngành hàng đa dạng như: dệt may, da giày, đồ gỗ, nội thất, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng và xuát khẩu,…

Hội chợ sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế quảng bá về sản phẩm, thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xây dựng và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại Lạng Sơn

Địa chỉ: số 211 Trần Đặng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại/Fax: 0253 873 142, di động: 01 686 357 035

Email: xttmls@gmail.com

Website: www.langsontrade.vn

Quốc Ái