Mời tham gia Hội chợ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2019. Nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận thị trường, xây dựng mạng lưới tiêu thụ vùng nông thôn, phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân ở các vùng nông thôn của tỉnh, Sở Công Thương đã thống nhất giao Trung tâm Xúc tiến thương mại Vĩnh Long phối hợp với Công ty TNHH MTV Quảng cáo Hội chợ Thương mại và Sự kiện Phan Hiền tổ chức các Hội chợ Hội chợ Thương mại Nông nghiệp và Đồ gỗ Mỹ nghệ huyện Vũng Liêm 2019 trên địa bàn các huyện, thị xã, quy mô từ 70 – 100 gian hàng/hội chợ, với các mặt hàng như: sản phẩm hàng hóa thương mại, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm nông công nghiệp ,…
 
+ Tại huyện Vũng Liêm: từ ngày 20/7/2019– 28/2019.
+ Tại huyện Trà Ôn: từ ngày 30/7/2019 – 06/8/2019.
+ Tại huyện Tam Bình: từ ngày 09/8/2019 – 16/8/2019.
+ Tại thị xã Bình Minh: từ ngày 30/11/2019 – 07/12/2019.
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Vĩnh Long
Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.836.003             Fax: 02703. 837 891
Quốc Ái