Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) – Chi nhánh Vĩnh Long triển khai chương trình khuyến mại

Tên chương trình khuyến mại: Tặng áo đi mưa 2017

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) – Chi nhánh Vĩnh Long triển khai chương trình khuyến mại

1. Tên chương trình khuyến mại: Tặng áo đi mưa 2017

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Ngân hàng TMCP An Bình CN Vĩnh Long – Địa chỉ: 1C-1E đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà ngay

4. Thời gian khuyến mại: 01/8/2017 đến 30/11/2017