Nhà máy Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy thông báo chương trình khuyến mại: “Mua hàng tặng sản phẩm”

Thời gian khuyến mại: từ ngày 15/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Nhà máy Sữa Đậu Nành Việt Nam – Vinasoy thông báo chương trình khuyến mại: “Mua hàng tặng sản phẩm”

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Sữa đậu nành Fami (hộp, bịch) 200ml, Sữa đậu nành Fami Canxi (hộp, bịch) 200ml, Sữa đậu nành Fami hộp 01 lít, Sữa đậu nành Fami Canxi hộp 01 lít, Sữa đậu nành Fami Canxi hộp 125ml, Sữa đậu nành Fami Kid Sôcôla hộp 200ml & 125ml, Sữa đậu nành Vinasoy & Sữa đậu nành Vinasoy Mè Đen. Khách hàng của chương trình khuyến mại: tất cả các Cửa hàng tạp hóa.