SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Công ty TNHH VIVAVINA

68/1C, Phó Cơ Điều, Khóm 2, Phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Công ty TNHH VIVAVINA
Tên người đại diện: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: 68/1C, Phó Cơ Điều, Khóm 2, Phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0919235799
Email: vahu_hu@yahoo.com
Website: