SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ nông nghiệpTấn Đạt

Số 93, tổ 6, ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ nông nghiệpTấn Đạt
Tên người đại diện: Đoàn Văn Tài
Địa chỉ: Số 93, tổ 6, ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm
Điện thoại: 0972773555,
Email: doanvantai0972773555@gmail.com
Website: