SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam

Số 50, Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam
Tên người đại diện: Lê Văn Hiện
Địa chỉ: Số 50, Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 3853595
Email: pnc@thvl.vn
Website: http://www.thvl.vn