SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Cửu Long

số 11, đường Phó Cơ Điều, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Cửu Long
Tên người đại diện: Nguyễn Phước Tiến
Địa chỉ: số 11, đường Phó Cơ Điều, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3823237
Email: cokhicuulong.vl@gmail.com
Website: