SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Tây Long

263/19, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Công ty TNHH MTV Mỹ thuật Tây Long
Tên người đại diện: Nguyễn Văn Suôs
Địa chỉ: 263/19, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0965001149
Email: mythuattaylong.meomeo@gmail.com
Website: https://www.dochoigomeomeo.com/