SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng

33/5 33/14D Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Doanh nghiệp tư nhân Minh Hoàng
Tên người đại diện:
Địa chỉ: 33/5 33/14D Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703852586
Email: minhhoangcpt@gmail.com
Website: