SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Công ty TNHH ĐTS - Đức Sanh

40, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Công ty TNHH ĐTS - Đức Sanh
Tên người đại diện: Lý Thành Tân
Địa chỉ: 40, Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0939722783
Email: dtsducsanh88@gmail.com
Website: