SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Cơ sở Chế biến Trà Đỉnh Phong

số 69/2, Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Cơ sở Chế biến Trà Đỉnh Phong
Tên người đại diện: Nguyễn Thanh Hòa
Địa chỉ: số 69/2, Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0907790369
Email: dinhphongvl@gmail.com
Website:

SẢN PHẨM

Giá: Liên hệ