SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Cơ sở sản xuất Bánh tráng Nhật Thảo

Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Cơ sở sản xuất Bánh tráng Nhật Thảo
Tên người đại diện:
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 01229771729
Email: qltm.sctvl@gmail.com
Website: