SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Cơ sở sản xuất Bánh tráng Tuyết Mai

Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Cơ sở sản xuất Bánh tráng Tuyết Mai
Tên người đại diện: Trần Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 01222124298
Email: qltm.sctvl@gmail.com
Website: