SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Cơ sở sản xuất tương Phước Khang

10/21A đường Mậu Thân, phường 3
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Cơ sở sản xuất tương Phước Khang
Tên người đại diện: Nguyễn Chí Thiện
Địa chỉ: 10/21A đường Mậu Thân, phường 3
Điện thoại: 0903.047.788
Email: tuongphuockhang73@gmail.com
Website: