SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

CTY CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền

Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: CTY CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền
Tên người đại diện: LƯƠNG TRUNG NHÂN
Địa chỉ: Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0931.000.066
Email: qltm.sctvl@gmail.com
Website: www.biasaigonsongtien.com.vn