SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGÀNH CÔNG THƯƠNG VĨNH LONG

Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương

số 96, ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tên công ty: Doanh nghiệp tư nhân chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương
Tên người đại diện: NGUYỄN MINH VŨ
Địa chỉ: số 96, ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 02703858913
Email: dntn.honghuong@gmail.com
Website: